Już trzydziesty rok trasa najdłuższej Pieszej Pielgrzymki w Polsce do Czarnej Madonny, przebiega przez Wolin. W pierwszym dniu ze Świnoujścia pątnicy zatrzymują się na postój obiadowy w Dargobądzu, a od tego roku I etap drogi kończą w Wolinie. Parafianie Wolińscy przyjęli szczególnych gości z wielką radością pod swój dach, a gościną kulinarną wykazali się strażacy OSP Wolin. Tak nabrawszy sił pielgrzymi uczestniczyli nazajutrz w Niedzielnej Mszy św. parafialnej o godz.: 7:00, której przewodniczył ks. prał. dr Aleksander Ziejewski, a Słowo Boże wygłosił ks. Karol Łabenda. Po Mszy św. pątnicy wyruszyli w II etap pielgrzymowania, by 13. sierpnia wejść do kaplicy Cudownego Obrazu Królowej Polski na Jasnej Górze i tam złożyć także intencje gościnnych Wolinian.