INFORMACJA DLA RODZICÓW
ZGŁASZAJĄCYCH SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Dziecko do sakramentu chrztu zgłaszają rodzice dziecka!

Zgłoszenia w kancelarii parafialnej dokonuje się przynajmniej na 2 tygodnie przed planowanym dniem chrztu.

Sakrament Chrztu udzielany jest zasadniczo w każdą II niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 11:00 w Kolegiacie. (Możliwe są z poważnych powodów inne uzgodnienia terminu Chrztu) 

Osoby spoza naszej parafii, chcące aby ich dziecko było ochrzczone w naszej świątyni zobowiązane są do przedstawienia zgody od swojego księdza proboszcza.

Rodzice dziecka przedkładają w kancelarii parafialnej następujące dokumenty:

  • Metrykę urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • Zaświadczenia dla Rodziców Chrzestnych, że mogą nimi być (zaświadczenie wystawia parafia zamieszkania, a nie zameldowania. Zamieszkali w naszej parafii takich zaświadczeń nie potrzebują)
  • Minimum na 1 tydzień przed Chrztem należy złożyć wszystkie dokumenty.

Kto może zostać Rodzicem Chrzestnym?

  • Wierzący i praktykujący
  • Który ukończył 16 rok życia
  • Prowadzący życie zgodne z wiarą chrześcijańską
  • Przyjął Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej - Bierzmowanie

Kto nie może pełnić funkcji Rodzica Chrzestnego?

  • Osoba żyjąca w związku nieformalnym lub niesakramentalnym, nieprowadząca życia zgodnego z wiarą i w ten sposób nie mogąca przystąpić do spowiedzi i Komunii św., nie mogąca otrzymać sakramentalnego rozgrzeszenia.
  • Uczeń szkół ponadgimnazjalnych nieuczestniczący w katechezie.

Przed Sakramentem Rodziców i Chrzestnych obowiązuje katecheza przygotowująca do Chrztu (termin do uzgodnienia z duszpasterzem)

 

Dokumenty/Wymagania chrzest.pdf 

Dokumenty/Obrzędy Chrztu Świętego.pdf