Światowe Dni Młodych
Wolin - jedno z najstarszych polskich miast
Wolinianie przyjęli chrzest dzięki misjom chrystianizacyjnym biskupa Ottona z Bambergu.
Adoracja

PROGRAM PEREGRYNACJI SYMBOLI ŚDM
W DEKANACIE WOLIŃSKIM:

09. LUTEGO 2016 - WTOREK 

19:30-21:00 – Przejazd  Świnoujście - Wolin 

21:00Wzgórze Wojciechowe – powitanie Symboli ŚDM, Apel Jasnogórski i Procesja Światła do kościoła parafialnego – pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Mariana Błażeja Kruszyłowicza OFM Conv. (Przynosimy białe świece, albo znicze!)

21:30Kolegiata pw. św. Mikołaja Bp – Nabożeństwo Różańcowe

22:00Msza Święta z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych młodzieży – pod przewodnictwem Ks. Bpa seniora Mariana Błażeja Kruszyłowicza OFM Conv

23:00 - 00:00 – Nocne czuwanie z rozważaniem Orędzia Papieża Franciszka na Światowy Dzień Młodzieży w Krakowie w 2016 r.

 

10. lutego ŚRODA POPIELCOWA

8.00Kołczewo, Msza św. - kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

9:00Międzywodzie, Msza św. - kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

10:00 – Wolin, kolegiata pw. św. Mikołaja Bpa – Droga Krzyżowa

10:30Msza Święta i pożegnanie Symboli ŚDM – pod przewodnictwem JE Księdza Biskupa pomocniczego Henryka Wejmana

12:00-13:00Przejazd Wolin - Goleniów

 

Plik do pobrania: Plakaty/Peregrynacja_download.pdf

Zapraszamy naszych Parafian, Wiernych dekanatu i naszych przyjaciół do rozpoczęcia Wielkiego Postu z symbolami podarowanymi przez św. Jana Pawła II młodzieży całego świata: Krzyżem i Ikoną Świętej Bożej Rodzicielki!

PRZYJDŹ, ADORUJ I MÓDL SIĘ W INTENCJACH SWOJEGO SERCA!

Spotkaniom młodych towarzyszą dwa szczególne znaki podarowane przez Jana Pawła II: Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz od 2003 roku Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani - Opiekunka Ludu Rzymskiego. Symbole te delegacja Polski odebrała na placu Św. Piotra w Rzymie w Niedzielę Palmową. Znaki te nie tylko są z młodymi podczas samych ŚDM, ale wędrują non-stop po świecie, gromadząc na modlitwie i adoracji setki, a nawet tysiące młodych każdego dnia. W Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej znaki ŚDM gościmy w dniach 7-20. lutego 2016 r. Kalendarz całej peregrynacji oraz relacje z trasy pielgrzymki po różnych diecezjach znajdują się na stronie:  www.krakow2016.com oraz www.sdm.ichtis.info

„Droga młodzieży, na zakończenie Roku Świętego powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa! Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie.” (św. Jan Paweł II, Rzym, 22. kwietnia 1984 r.)

Parafia św. Mikołaja Bpa w Wolinie organizuje wyjazd na ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY, które odbędą się z udziałem Papieża Franciszka w Krakowie w dniach: 28-31.07.2016. Informacje i zapisy u ks. Macieja.

 

 

 

CZYM SĄ ŚDM?

krakow2016-logo-644x320.png

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa.

Kto jest ich autorem?

Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem tych Dni był święty Jan Paweł II, który zgromadził młodych w Rzymie (1984, 1985, 2000), Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Częstochowie (1991), Denver (1993), Manili (1995), Paryżu (1997) i Toronto (2002).

ŚDM - Papież i Młodzi. Razem.

Po śmierci Jana Pawła II kontynuatorem pięknego dialogu Kościoła z młodymi i wielkim orędownikiem Światowych Dni Młodzieży stał się papież Benedykt XVI, który przewodniczył kolejno spotkaniom w Kolonii (2005), Sydney (2008) i Madrycie (2011). Dzięki posłudze Benedykta XVI Chrystus był ciągle głoszony i adorowany przez młodych całego świata, a Kościół mógł dostrzegać swoje młode i radosne oblicze tak bardzo potrzebne współczesnemu światu.

W lipcu 2013 r. (Rio de Janeiro) z młodzieżą spotkał się papież Franciszek. On także ogłosił, że następne spotkanie młodych odbędzie się w 2016 roku w Krakowie, w Polsce.

Trochę historii - spotkania "na próbę"

Dwa pierwsze spotkania (1984, 1985) zorganizowane z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia (1983-1984) i Międzynarodowego Roku Młodzieży (1985) nie były jeszcze Światowymi Dniami Młodzieży. To jednak one dały papieżowi impuls do podjęcia tej błogosławionej inicjatywy, która trwa do dnia dzisiejszego.

Ustanowienie ŚDM

Jako datę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży przyjmuje się dzień 20 grudnia 1985 r., kiedy to Jan Paweł II na spotkaniu opłatkowym, wobec Kardynałów i Pracowników Kurii Rzymskiej, wyraził pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży odbywały się co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe.

Wspólnota, formacja i radość wiary

Celem organizowanych Dni jest przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła Powszechnego, słuchanie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.

Znaki ŚDM: Krzyż i Ikona

Spotkaniom towarzyszą dwa szczególne znaki podarowane przez Jana Pawła II, którymi są Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikona Matki BożejSalus Populi Romani. Znaki te nie tylko są z młodymi podczas ŚDM, ale non-stop krążą po świecie, gromadząc na modlitwie i adoracji setki, a nawet tysiące młodych każdego dnia. 

W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 r., znaki te Ojciec Święty przekazał w Rzymie polskiej młodzieży i rozpoczęła się peregrynacja Krzyża ŚDM i Ikony MB po polskich diecezjach oraz kilkunastu krajach Europy Wschodniej.

ŚDM - spotkania na temat

Każdy ŚDM wymaga dobrego przygotowania pod względem treści, nad którą pochylą się młodzi gromadząc się na kilka dni w grupach językowych. Tematykę corocznych spotkań określa sam Ojciec Święty, kierując do młodych przesłanie zwane ORĘDZIEM. W czasie ŚDM treści te są pogłębiane podczas trzydniowych spotkań zwanych triduum katechetycznym. 

Ile czasu trwają ŚDM

ŚDM są spotkaniem wielodniowym. Obecnie mają one dwie zasadnicze części: pierwsza to "Dni w Diecezjach", kiedy młodzież przebywa na terenie całego kraju, który jest gospodarzem spotkania; druga to "Wydarzenia Centralne", czyli tygodniowy pobyt młodzieży w głównym mieście organizacyjnym.

Jaki jest cel "Dni w Diecezjach"?

Struktura "Dni w Diecezjach" zależy od charakterystyki i stylu goszczącej diecezji; jest to czas na wzajemne poznanie, integrację, poznanie kultury i topografii danego regionu. Na tym etapie nie brakuje wycieczek turystycznych, wspólnych zabaw, a także zaangażowania społecznego w różne dzieła i projekty przygotowane przez organizatorów. 

Jak wygląda struktura całego tygodnia ŚDM?

Po zakończeniu "Dni w Diecezjach", wszyscy udają się do diecezji, którą Ojciec Święty wyznaczył jako miejsce przeżywania wydarzeń centralnych. Młodzież gromadzi się tam na okres całego tygodnia. W poniedziałek przyjeżdża w dane miejsce, we wtorek uczestniczy w ceremonii otwarcia, w środę, czwartek i piątek bierze udział w katechezach i festiwalu młodych, w sobotę pielgrzymuje na miejsce czuwania i uczestniczy w wieczornym spotkaniu z Papieżem, a w niedzielę bierze udział w uroczystej Mszy św. kończącej dany ŚDM. Wydarzeniom centralnym towarzyszą specjalne strefy spotkań, zwane Strefą Pojednania oraz Expo-vocation.

Ważne dopowiedzenie

Udział w ŚDM trwa około dwóch tygodni, ale należy pamiętać, że spotkanie wymaga długiego okresu przygotowań duchowych i organizacyjnych, dlatego prawdziwy czas trwania ŚDM rozpoczyna się wraz z podjętą decyzją o uczestnictwie, a kończy z wypełnieniem misji wypływającej z treści danego spotkania.

Ile osób uczestniczy w ŚDM?

Z reguły są to spotkania bardzo liczne. Średnio, przez cały tydzień, bierze w nich udział kilkaset tysięcy młodzieży. Im bliżej jednak sobotniego czuwania z papieżem tym bardziej liczba ta pokonuje granicę miliona uczestników. Największe dotychczasowe spotkania odbyły się w Manili na Filipinach (1995 r.), gdzie wzięło udział ponad 4 miliony młodych oraz w Rio de Janeiro w Brazylii (2013 r.), gdzie na Copacabanie zgromadziło się ponad 3 miliony osób. Ze spotkań odbywających się w Europie najliczniejsze było w Rzymie w roku 2000, kiedy na Tor Vergata razem z Janem Pawłem II modliło się 2 miliony 180 tysięcy młodych.

Młodzi i ci, którzy im towarzyszą

Warto wiedzieć, że zawsze razem z młodzieżą w spotkaniach bierze udział bardzo wielu biskupów, duszpasterzy, braci i sióstr zakonnych, osób konsekrowanych, kleryków, nowicjuszy, a od pewnego czasu także świeckich młodych nauczycieli i profesorów akademickich. Na ostatnim ŚDM w Europie (Madryt 2011) było 800 biskupów, 14 tysięcy prezbiterów i kilka tysięcy osób zakonnych.

Najbliższe ŚDM

XXIX Światowy Dzień Młodzieży, 2014 w wymiarze diecezjalnym
“Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3)

krakow-2016w.jpg

XXX Światowy Dzień Młodzieży, 2015, w wymiarze diecezjalnym
“Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8)

XXXI Światowy Dzień Młodzieży, 2016, w wymiarze diecezjalnym i międzynarodowym w Krakowie “Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)

 

Zapraszamy - nie bądź samotny!

Doświadczenie wspólnoty to jedno z najpiękniejszych owoców uczestnictwa w Światowym Dniu Młodzieży! Nie czekaj więc na inne zaproszenie. Skoro znalazłeś tę stronę czuj się już zaproszony i dołącz do wielu młodych, którzy w swoich parafiach przygotowują się do spotkania w Krakowie.

Strony internetowe poświęcone ŚDM

Komitet Organizacyjny ŚDM 2016 w Krakowie - www.krakow2016.com 

Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM w Polsce - www.kdm.org.pl 

NIEDZIELNA MSZA ŚWIĘTA MŁODZIEŻOWA

NIEDZIELA – 18:00 kolegiata

SERCE_2_0_logo-page-001.jpg

 

 

Parafia Wolin online

po krańce ziemii

Statystyka strony

2.png7.png6.png4.png2.png5.png0.png
Dzisiaj1038
Wczoraj1490
Tydzień1038
Miesiąc33920
Razem2764250

Visitor Info

  • IP: 3.236.83.14
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

poniedziałek, 24 czerwiec 2024 23:15

Modlitwa w drodze. Rozważania na dziś.

Koronka za konających