Pogrzeb chrześcijański
Wolin - jedno z najstarszych polskich miast
Wolinianie przyjęli chrzest dzięki misjom chrystianizacyjnym biskupa Ottona z Bambergu.
Adoracja

POGRZEB CHRZEŚCIJAŃSKI

Pogrzeb chrześcijański nie udziela zmarłemu ani sakramentu, ani sakramentaliów; zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej. Pogrzeb jest jednak obrzędem liturgicznym Kościoła. Prawo do pogrzebu kościelnego na pierwszym miejscu przysługuje wszystkim wiernym zmarłym. Ordynariusz miejsca może zezwolić na pogrzeb kościelny dzieci, których rodzice mieli zamiar je ochrzcić, a jednak zmarły przed chrztem.

Ochrzczonym przynależnym do jakiegoś Kościoła lub wspólnoty kościelnej niekatolickiej, można pozwolić na pogrzeb kościelny według roztropnego uznania ordynariusza miejsca, jeśli nie ma ich własnego szafarza; chyba, że się ustali, iż mieli przeciwną wolę. Odnośnie samego sposobu grzebania, Kościół na pierwszym miejscu zaleca pochówek ciał do ziemi, nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej.

Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego winno być z reguły odprawione w jego własnym kościele parafialnym. Każdy jednak wierny albo ci, do których należy troska o pogrzeb zmarłego, mogą wybrać inny kościół na pogrzeb, za zgodą tego, kto nim zarządza, i po zawiadomieniu własnego proboszcza.

Podobnie jak w przypadku nabożeństwa pogrzebowego, również odnośnie miejsca pochówku, każdemu wolno wybrać cmentarz pogrzebania, chyba, że prawo partykularne postanawia inaczej. Jeśli parafia posiada własny cmentarz, na nim powinni być grzebani wierni zmarli, chyba, że inny cmentarz został zgodnie z prawem wybrany przez samego zmarłego albo przez tych, do których należy zajęcie się pogrzebem zmarłego.

Kodeks Prawa Kanonicznego określa wypadki, w jakich wierny zostaje pozbawiony prawa do pogrzebu kościelnego. Pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

- notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy,

- osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;

- inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

Kanon 1184 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego podkreśla bardzo ważny element - odmawia się pogrzebu tylko wtedy, gdy dana osoba nie wyraziła przed śmiercią żadnych oznak pokuty.

Należy również pamiętać, że odmowa pogrzebu kościelnego nie może wiązać się z odmową miejsca na cmentarzu parafialnym, chyba, że w danej miejscowości znajduje się inny cmentarz, np. komunalny. Każdy człowiek ma prawo do pogrzebu, chociażby nie odbywał się on według ceremonii kościelnej i w obecności kapłana.

2.jpg

WSKAZANIA PRAKTYCZNE DLA RODZINY OSOBY ZMARŁEJ:

  • Po stwierdzeniu śmierci przez lekarza, rodzina zgłasza zgon w wybranym Zakładzie Pogrzebowym.
  • W Zakładzie Pogrzebowym ustala się dzień i godzinę pogrzebu, a następnie konsultuje termin pogrzebu z parafią na terenie której mieszkała osoba zmarła.
  • Zgłaszając pogrzeb w biurze parafialnym przedstawiamy Akt Zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego i ewentualnie zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach (namaszczenie chorych, sakrament pokuty, Komunia święta - Wiatyk).
  • Centralnym punktem uroczystości pogrzebowych jest Msza święta w kaplicy cmentarnej.
  • Z Sakramentu Pokuty korzystamy w kościele parafialnym. 

  1.jpg

Parafia Wolin online

po krańce ziemii

Statystyka strony

2.png7.png6.png4.png2.png3.png7.png
Dzisiaj1025
Wczoraj1490
Tydzień1025
Miesiąc33907
Razem2764237

Visitor Info

  • IP: 3.236.83.14
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

2
Online

poniedziałek, 24 czerwiec 2024 22:51

Modlitwa w drodze. Rozważania na dziś.

Koronka za konających